Access Trade

Cách sắp xếp chỗ ngồi trên ô tô khi đưa đón khách VIP


Ngoài vị trí dành cho tài xế ra, những vị trí còn lại trên xe ôtô đều có ý nghĩa và tầm quan trọng của nó. Việc sắp xếp chủ ngồi đâu, khách ngồi đâu đôi khi gây ra những sự khó chịu của các bên. Do đó, trong kinh doanh, việc chọn chỗ ngồi trên ô tô thật sự đáng được cân nhắc. Sau đây là một số nguyên tắc khi sắp xếp chỗ ngồi trên ô tô.
Cách sắp chỗ ngồi trên ô tô

Nguyên tắc sắp xếp chỗ ngồi chungKhách chính hoặc người có chức vụ cao nhất, ngồi vào chỗ ngồi danh dự bên phải ghế sau xe (chếch với lái xe). Nếu treo cờ thì cờ của nước khách treo bên phải, cờ nước chủ nhà treo bên trái.
Vị trí của chủ nhà là ở sau lái xe. Nếu có 3 người cùng ngồi chung ghế sau lái xe thì chỗ giữa đựơc coi là chỗ thứ 3 về tầm quan trọng.

Sắp xếp chỗ cho phiên dịch, bảo vệ

Bảo vệ, phiên dịch hay cán bộ tháp tùng ngồi đằng trước cạnh lái xe. Nếu cần phiên dịch thì bảo vệ nhường, đi xe trước.

Những lưu ý khác

Nếu trong đoàn có cả vợ lẫn chồng, chủ và khách sẽ lên xe đầu, xe tiếp theo sẽ là xe của vợ (hoặc chồng).Trường hợp theo yêu cầu của khách cả vợ và chồng cùng ngồi một xe thì vị trí vợ chồng khách sẽ là vị trí thứ nhất và thứ ba.
vị trí chỗ ngồi trên ô tô an toàn nhất
Người lái xe bao giờ cũng phải đỗ xe phía người khách chính ngồi, trước cửa nhà khách, cửa ga... để khách xuống xe là trực diện với chủ nhà đón khách và là người bắt tay chủ nhà trước tiên.
Người tháp tùng không bao giờ xuống xe trước khách, trừ người phiên dịch hoặc lái xe, bảo vệ phải nhanh chóng xuống xe để mở cửa cho khách.
Đối với khách quý, thường bố trí người đứng tại chỗ để mở cửa xe và đóng cửa xe cho khách.
Khách chính có phu nhân đi cùng, có thể xếp phu nhân ngồi bên phải và khi xe đỗ, phu nhân xuống trước chồng và bắt tay chủ nhà trước tiên.

No comments

Vui lòng để lại lời nhắn

Powered by Blogger.